Stropné systémy

Dokaflex 1-2-4

Rýchly, flexibilný ručný systém
Žiadne kompromisy pri pôdoryse ani vzhľade betónu

Dokaflex 1-2-4 je rýchle a flexibilné debnenie stropov ľubovoľného pôdorysu. Jednoduché určenie množstva pomocou pravítka dimenzovania materiálu bez projektovania debnenia. Voľný výber debniacej dosky spĺňa všetky požiadavky architekta, ktoré sa týkajú vzhľadu povrchu betónu.

Bezpečná, rýchla montáž vďaka danému systémovému rastru. So systémom Dokaflex 1-2-4 pracujeme rýchlejšie a bezpečnejšie

  • len s 2 dĺžkami nosníkov
  • na základe jednoduchej montáže a kontrole bezpečnosti pomocou označení na nosníkoch

Prispôsobenie každému pôdorysu vďaka flexibilnému rastru

Flexibilný raster debnenia stropu pre

  • každý ľubovoľný tvar pôdorysu – prievlaky a konzoly stropov sa riešia jednoducho v rámci systému
  • dokonalé prispôsobenie pri stĺpoch a stenách
  • optimalizáciu vzhľadom na danú hrúbku stropu
  • podopretie filigránových stropov

Vysoká hospodárnosť vďaka systémovým komponentom s dlhou životnosťou

Dokonale vzájomne zosúladené systémové prvky Vám zaručujú

  • najvyšší počet nasadení
  • nižšie dodatočné náklady
  • jednoduchšiu logistiku stavby
  • prvotriedne povrchy betónu

Stropné systémy