Konštrukcie

Prievlaky a atypické prvky stavby sú neodčleniteľnou časťou stavby. Slúžia pre otvorenie, rozšírenie alebo uzatvorenie priestoru, čím umožňujú niekoľkonásobne širšie dispozičné riešenia v konečnom návrhu stavby. Našou spoločnosťou ponúkaný systém debnenia prievlaku s prievlakovou klieštinou 20 pre rýchle a hospodárne debnenie prievlakov Vám šetrí pracovný čas na stavbe a automaticky utesňuje debnenie. Je radosť pozerať sa na čisté a hladké hrany a povrchy betónu. Obvyklé a nákladné konštrukcie pre debnenie prievlakov sa preto už nevyplácajú. Pre realizáciu prievlaku používame debniace nosníky aj na stojato. Rozmiestnenie nosníkov závisí od šírky aj výšky prievlaku spolu s hrúbkou betónovanej stropnej dosky.

Prievlaky – príklad realizácie

Konštrukcie
Konštrukcie
Konštrukcie
Konštrukcie
Konštrukcie
Konštrukcie
Konštrukcie